Nasz Głos : Ilustrowany Tygodnik Regionalny


Adres redakcji:

38-400 Krosno

ul. Białobrzeska 74


Telefon: (13) 43 254 15


www.naszglos.com.pl

E-mail: redakcja@naszglos.com.pl


Redaktor naczelny:

Michał Łuczaj


Tygodnik regionalny - ukazuje się we wtorki. Wydawany jest od 17 kwietnia 2003 r. Na jego łamach redakcja porusza problemy dotyczące Krosna i okolic. Zamieszczane są informacje o inicjatywach podejmowanych przez władze miejskie i powiatowe. Część o charakterze informacyjnym uzupełniają wydarzenia z życia kulturalnego miasta i okolic. Prezentowane są również sylwetki twórców związanych z regionem.