Kurier Gminny : Miesięcznik Informacyjny Gminy Wojaszówka


Adres redakcji:

Gminne Centrum Informacji

ul. Jagiełły 1

38-406 Odrzykoń


Telefon: (13) 43 117 26, (13) 43 117 58


www.wojaszowka.pl

E-mail: redakcja.kurier@op.pl


Redaktor naczelny:

Redaguje zespół


Miesięcznik jest bezpłatnym, dwustronicowym biuletynem, informującym o najważniejszych wydarzeniach, które odbyły się w ostatnim miesiącu na terenie gminy. Ukazuje się od kwietnia 2007 r.