Gminne Wieści : Biuletyn Informacyjny Gminy Jedlicze


Adres redakcji:

Urząd Gminy Jedlicze

38-460 Jedlicze

ul. Rynek 6


Telefon: (13) 44 847 20


www.jedlicze.pl

E-mail: ug@jedlicze.pl


Redaktor naczelny:

Agnieszka Frączek


Czasopismo jest wydawane od 2001 r. Na łamach miesięcznika prezentowane są informacje dotyczące Gminy Jedlicze, wydarzenia kulturalne i sportowe, sytuacja szkół i innych placówek kulturalno-wychowawczych, opisywane są planowane inwestycje, budżet, sukcesy i porażki.

Czasopismo jest bezpłatne.