Głos Chorkówki : Pismo Samorządu Terytorialnego


Adres redakcji:

Urząd Gminy w Chorkówce

38-458 Chorkówka

Chorkówka 175


Telefon: (13) 43 141 20


www.chorkowka.pl

E-mail: glos@chorkowka.pl


Redaktor naczelny:

Bronisława Pacek


Pismo jest kwartalnikiem ukazującym się od kwietnia 2005 roku. Na jego łamach poruszane są problemy lokalne dotyczące gminy, przedstawiane planowane inwestycje, wydarzenia kulturalne i sportowe.

Czasopismo jest bezpłatne.