terazKrosno.pl Extra!


Adres redakcji:

KroMedia Justyna Czech

38-400 Krosno

ul. Grodzka 45 D


Telefon: 664 905 366


www.terazkrosno.pl

E-mail: biuro@kromedia.pl


Redaktor naczelny:

Justyna Czech


Bezpłatny dwutygodnik ukazujący się od 2020 r. Na jego łamach prezentowane są informacje o ważnych wydarzeniach w Krośnie i powiecie krośnieńskim. Powstaje w ścisłej współpracy z portalem internetowym terazKrosno.pl