Serce : Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krośnie-Turaszówce


Adres redakcji:

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

38-404 Krosno

ul. Wyspiańskiego 27


Telefon: (13) 43 655 08


www.poak.republika.pl

E-mail: serce1@os.pl, serce1@epf.pl


Redaktor naczelny:

ks. Julian Bieleń


Czasopismo parafialne jest tygodnikiem, dwie kartki formatu A5. Pierwszy numer został wydany 1 marca 2001 roku. Gazetka jest udostępniana wiernym bezpłatnie w każdą niedzielę (ok. 500 egzemplarzy). Informuje o bieżących wydarzeniach w parafii i Kościele, również ściśle współpracujemy z Radą Osiedla Turaszówka, Ochotniczą Strażą Pożarną, grupami działającymi przy parafii. Z okazji ważnych świąt lub uroczystości, czasopismo wydawane jest w kolorze.