Biuletyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie


Adres redakcji:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

38-400 Krosno

ul. Rynek 1


Telefon: 013 43 755 00


www.pwsz.krosno.pl

E-mail: pismo@pwsz.krosno.pl


Redaktor naczelny:

Joanna Kułakowska – Lis


Pierwszy numer czasopisma ukazał się w styczniu 2007 r. Pismo adresowane jest do pracowników, studentów oraz wszystkich osób zainteresowanych tym, co dzieje się w murach krośnieńskiego PWSZ-tu. Informuje o działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, o jej historii i planach na przyszłość. Ukazuje ważne wydarzenia z życia szkoły, przedstawia sukcesy i osiągnięcia zarówno studentów, jak i wykładowców. Przypomina o interesujących spotkaniach, konferencjach, sesjach naukowych. Czasopismo ukazuje się nieregularnie.