Ziarno Gorczycy : pismo wspólnoty parafialnej przy bazylice kolegiackiej p.w. Trójcy Przenajświętszej w Krośnie


Adres redakcji:

Parafia Rzymsko-Katolicka Fara przy Bazylice Trójcy św.

ul. Piłsudskiego 5

38-400 Krosno


Telefon: (13) 43 205 65


www.fara-krosno.pl

E-mail: farakrosno@neostrada.pl


Redaktor naczelny:

Ks. Karol Bryś


Miesięcznik informacyjno-publicystyczny, ukazuje się od stycznia 2003 r. Uzupełnia posługę parafii w zakresie formacji postaw religijno-społecznych czytelników. Pogłębia znajomość historii i problemów życia codziennego parafii, informuje o ważnych wydarzeniach. Gazeta daje możliwość pisania artykułów wszystkim, którzy w duchu odpowiedzialności za słowo pragną sprawdzić swoje zdolności redaktorskie.