Dębina : Pismo Stowarzyszenia Kulturalnego


Adres redakcji:

38-422 Krościenko Wyżne

ul. Szkolna 34


Telefon: (13)43 150 19


www.debina.webd.pl

E-mail: skdebina@republika.pl


Redaktor naczelny:

Edward Marszałek


Miesięcznik Stowarzyszenia Kulturalnego “Dębina” ukazuje się od stycznia 1999 r. na obszarze Gminy Krościenko Wyżne. Poświęcony jest głównie wydarzeniom z terenu gminy.

Czasopismo dostępne jest w sklepach na terenie gminy.

Nakładem Stowarzyszenia „Dębina” wychodzi również pismo uczniowskie „Kleks” w Szkole Podstawowej w Krościenku Wyżnym. W maju 2009 r. „Kleks” zdobył I miejsce w Podkarpackim Konkursie Gazetek Szkolnych.