Wiek Nafty : Zeszyty Naukowo-Historyczne


Adres redakcji:

Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukaszewicza

Bóbrka

38-458 Chorkówka


Telefon: (13) 43 33478


www.bobrka.pl

E-mail: wieknafty@bobrka.pl


Redaktor naczelny:

Józef Raczkowski


Pierwszy numer czasopisma ukazał się w 1991 r. Podstawowym celem pisma jest popularyzacja historii i bogatego dorobku naukowego oraz kulturowego polskiego przemysłu naftowego.