Przystań : Pismo Parafii OO. Kapucynów w Krośnie


Adres redakcji:

Klasztor OO. Kapucynów

Pl. Konstytucji 3 Maja 2

38-400 Krosno


Telefon: (13) 43213 69


www.krosno.kapucyni.pl

E-mail: przysta@interia.pl


Redaktor naczelny:

O. Patryk Jankiewicz


Miesięcznik parafialny, ukazuje się od 2004 r. Jest źródłem informacji na temat życia parafii, ale także na temat życia społeczności lokalnej. Informuje o inicjatywach religijnych, imprezach świeckich, które mają miejsce na terenie parafii. Bardzo ważny środek ewangelizacji i budowy wspólnoty. Celem pisma jest budzenie czytelnictwa prasy katolickiej.