Prządki : Miesięcznik Informacyjny Gminy Korczyna


Adres redakcji:

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Rynek 18a

38-420 Korczyna


Telefon: (13) 43 540 80 w. 129, (13) 43 543 84


www.korczyna.pl

E-mail: redakcja.przadki@wp.pl


Redaktor naczelny:

Tadeusz Wojnar


Czasopismo ukazuje się od marca 2003 r. Na jego łamach przedstawiane są informacje o bieżących działaniach Urzędu Gminy, o podejmowanych przez władze decyzjach, sprawozdania z obrad Rady Gminy. Zamieszczane są również informacje o instytucjach działających na terenie gminy, ważnych wydarzeniach kulturalnych i sportowych, nad którymi miesięcznik często obejmuje patronat. Ukazują się materiały o tematyce przyrodniczo-turystycznej przygotowywane przez pracowników Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych. Na łamach czasopisma odtwarzane są dzieje poszczególnych miejscowości w gminie. Miesięcznik promuje walory krajoznawczo-turystyczne gminy Korczyna.