Pismo Białobrzeskie : Gazetka Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Krośnie – Białobrzegach


Adres redakcji:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego

38-400 Krosno

ul. Moniuszki 72


Telefon: (13) 43 623 56


www.krosnomb.przemysl.opoka.org.pl

E-mail: krosnom@przemysl.opoka.org.pl


Redaktor naczelny:

Ks. Edward Szarek


Ilustrowany miesięcznik parafialny, ukazujący się od 1 stycznia 1995 r. Informuje o bieżących wydarzeniach w parafii, w dzielnicy, w szkole, a także o najważniejszych wydarzeniach w diecezji i Kościele. Celem gazetki jest również umacnianie wiary, przybliżanie nauki Kościoła, nauczania papieskiego, odwoływanie się do roku liturgicznego. Na łamach czasopisma ukazują się informacje i sprawozdania z działalności Rady i Zarządu Dzielnicy, prezentują swoją działalność miejscowe organizacje społeczne m.in. Koło Gospodyń, Ochotnicza Straż Pożarna, Organizacja Sportowa UKS, Świetlica Socjoterapeutyczna. Obok zasadniczych treści religijnych gazetka spełnia więc dla miejscowego społeczeństwa dodatkową rolę informatora z zakresu życia społecznego.