Piastun : Dwumiesięcznik Mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe


Adres redakcji:

Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym

38-430 Miejsce Piastowe

ul. Dukielska 2b


Telefon: (13) 43 530 74


www.gokmp.net

E-mail: piastun@vp.pl


Redaktor naczelny:

Izabela Półchłopek


Czasopismo ukazuje się od 20 lutego 2007 r. Na jego łamach poruszane są tematy dotyczące Gminy Miejsce Piastowe. Zawiera informacje dotyczące działalności Urzędu Gminy, edukacji, szeroko pojętej kultury i życia społecznego. Na bieżąco są podawane informacje o ciekawych wydarzeniach kulturalnych i sportowych oraz aktualności z życia szkół. Na łamach pisma czytelnicy mogą podzielić się swoimi spostrzeżeniami, uwagami i wspomnieniami. Zamieszczane są ogłoszenia Urzędu Gminy oraz relacje z przebiegu i wyniki licznych powiatowych konkursów, które odbywają się na terenie gminy. Prezentowany jest również dorobek artystyczny i literacki lokalnych twórców kultury. Czasopismo dostępne jest w sklepach na terenie gminy.