Nasz Rymanów : Miesięcznik Informacyjny z Gminy Rymanów


Adres redakcji:

Stowarzyszenie „Nasz Rymanów”

38-480 Rymanów

ul. Grunwaldzka 11 „Dom Sokoła”


Telefon: 504 096 401, 602 855 458


www.naszrymanow.pl

E-mail: naszrymanow@op.pl


Redaktor naczelny:

Grzegorz Wołczański


Czasopismo ukazuje się od grudnia 2000 r., kiedy to Stowarzyszenie Nasz Rymanów postanowiło wydawać miesięcznik o takiej samej nazwie. Pismo ma na celu informować mieszkańców o wydarzeniach w Gminie Rymanów, o działalności Urzędu Gminy, pracy urzędników, wydarzeniach kulturalnych i sportowych, działalności szkół i przedszkoli. Na łamach pisma prezentowany jest również dorobek artystyczny i literacki lokalnych twórców kultury, a także artykuły o historii regionu. Zawiera stałe rubryki np. Wieści z regionu, z powiatu, z gminy.