Croscena : Krośnieńska Scena Kultury


Adres redakcji:

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza

38-400 Krosno

ul. Kolejowa 1


Telefon: (13) 43 218 98 wew. 150


www.rckp.krosno.pl

E-mail: croscena@rckp.krosno.pl


Redaktor naczelny:

Anna Bryła, Wacław Turek


Miesięcznik ukazywał się od maja 2003 roku do 2016 roku i prezentował najważniejsze wydarzenia z życia kulturalnego miasta Krosna, biografie i osiągnięcia twórców, twórczość lokalnych poetów, fotografików i plastyków, a także sukcesy animatorów kultury, zespołów artystycznych i osób indywidualnych działających w sferze kultury.

Do współpracy w redagowaniu czasopisma zostały zaproszone wszystkie krośnieńskie instytucje kultury i szkoły artystyczne.

Pismo rozprowadzane było bezpłatnie