Wystawa fotografii Stanisława Nawracaja „Krosno – miasto i ludzie z lat 60. – 80. XX w.” – 8 listopada – 9 grudnia 2017 r. – Salonik Artystyczny KBP /ul. Wojska Polskiego 41/


Stanisław Nawracaj ur. się 13 listopada 1932 roku w Jodłowej (pow. dębicki) jest z wykształcenia geografem, z zawodu nauczycielem– wychowawcą, a z zamiłowania – fotografem. Uczył geografii i organizowania turystyki w Liceum Ogólnokształcącym w Kietrzu Śląskim i w Krośnie: w technikum przemysłowo-pedagogicznym, technikum mechanicznym, studium nauczycielskim, studium kulturalno-oświatowym i centrum kształcenia ustawicznego. Pracował również w Zarządzie Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krośnie, w funkcji starszego wizytatora. Za osiągnięcia w pracy zawodowej został uhonorowany m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


Uważa się za fotografa amatora, ale wyniesione ze studiów zamiłowanie do dokumentowania na kliszy „szaty Ziemi” (specjalizował się w geomorfologii), uwieczniania obrazów pracy ludzkiej i wytworów kultury materialnej, rozwijał w toku wieloletniej praktyki wspomaganej samokształceniem i specjalistycznym dokształcaniem kursowym. Osiągnął dzięki nim kunszt profesjonalisty oraz mistrzostwo fotograficznego wtajemniczenia, co potwierdza m.in. nadany mu tytuł instruktora I klasy w zakresie fotografii, laury i wyróżnienia w kilkunastu konkursach fotograficznych (wojewódzkich i ogólnopolskich), a także współpraca z wieloma wydawnictwami albumowymi i książkowymi, czasopismami, wydawcami widokówek i kalendarzy. Różnorodną tematykę jego zainteresowań fotograficznych, z wyraźnym priorytetem krajobrazu i architektury zabytkowej, określają w znacznej mierze tytuły jego wystaw: „Człowiek”, „Dziecko”, „Pejzaż zimowy”, „Bieszczady”, „Nowa architektura”, „Budownictwo drewniane”, Norwegia – nie tylko fiordy”, „Rymanowskie płoty”. Ma w dorobku około 30 wystaw krajowych, indywidualnych i zbiorowych oraz uczestnictwo w wystawach zbiorowych za granicą, m.in. w Czechosłowacji, Kanadzie, Argentynie, Belgii, Brazylii, na Słowacji, Węgrzech, Ukrainie i w Rumunii.

Jest współzałożycielem funkcjonującego przez wiele lat i znanego w kraju Krośnieńskiego Towarzystwa Fotograficznego. Wielką zasługą Stanisława Nawracaja jest także to, że w szkolnych kółkach fotograficznych, które prowadził przez cały okres swej aktywności zawodowej, wychował wielu adeptów sztuki fotografowania. Wielu z nich osiąga znaczące sukcesy fotograficzne w skali województwa i kraju (…).

Kazimierz Wojewoda
(ze wstępu do albumu „Krosno – miasto i ludzie w fotografii Stanisława Nawracaja z lat 60. – 80. XX w.)

 

Wielu mieszkańców Krosna z nostalgią ogląda zdjęcia z minionych lat. Miasto się zmieniło, ale pozostały wspomnienia miejsc, ludzi, wydarzeń, w których wielu z nas brało udział w latach 50. – 80. ubiegłego wieku. Inni, młodsi, zapewne patrzą na stare fotografie inaczej – z ciekawością, bo widzą świat, jakiego wcześniej nie znali (…).

Stanisław Nawracaj, krośnianin, z zawodu nauczyciel, z zamiłowania fotograf, wiele lat spędził na dokumentowaniu różnych miejsc i chwil związanych nie tylko z Krosnem, ale i z całym regionem. Na wystawie KROSNO – miasto i ludzie z lat 60. – 80 XX w. pragniemy Państwu pokazać choćby mały skrawek z wielkiego, fotograficznego dorobku tego autora.W zdjęciach Stanisława Nawracaja możemy dostrzec autentyczne życie i klimat tamtych czasów. Są to fotografie prawdziwe – nie upiększone, wykonywane ze znawstwem, artystycznym smakiem i wielką ciekawością otaczającego świata. Na szczególną uwagę zasługują zdjęcia ukazujące codzienne życie w tamtej epoce. Któż wtedy myślał o fotografowaniu bawiących się dzieci, wiecznych robót drogowych, albo powstających domów i miejsc pracy? Kto uwieczniał starą targowicę z kupującymi i sprzedającymi m.in. żywy inwentarz, albo pierwszą w powojennym Krośnie naukę jazdy?

Stanisław Nawracaj bywał w takich miejscach i na kliszy fotograficznej uwieczniał świat, który, dzięki niemu, wciąż żyje – na fotografiach.

Tomasz Wajda
(fragm. tekstu z folderu do wystawy)