Wystawa prac członków grupy „Pacykarnia” – 8 stycznia – 8 lutego 2014 r. – Salonik Artystyczny KBP /ul. Wojska Polskiego 41/


Grupa „Pacykarnia” działa przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Krośnie, pod kierunkiem Romana Grabowskiego. Tworzą ją: Roman Grabowski, Bogumiła Błażejowska, Danuta Szarzyńska, Janina Matusz, Halina Grabiec, Anna Stepek, Anna Kosztyła, Albina Pilat, Jadwiga Dańczak, Helena Cząstka, Magdalena Czech, Krystyna Wojtkowska, Maria Wilusz.

Autorzy wystawianych prac są amatorami, nie posiadają plastycznego przygotowania zawodowego. Przygodę z malarstwem rozpoczęli na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Niewątpliwie połączyła ich wielka pasja i zamiłowanie do tworzenia i wyrażania siebie poprzez malarstwo.

Prezentowane prace – jak i dorobek twórczy grupy „Pacykarnia” – nie dają się zaszeregować do jednej kategorii. Dlatego też na wystawie można oglądać obrazy o różnej tematyce: pejzaże, kwiaty, martwą naturę, architekturę czy abstrakcje. Większość prac namalowano za pomocą farb olejnych, ale są również akwarele oraz rysunki malowane piórkiem.

Informator do wystawy