„Powstanie styczniowe w pamięci pokoleń” – wystawa z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego /9 stycznia-9 luty 2013 r. – Salonik Artystyczny KBP, ul. Wojska Polskiego 41/


Wystawa „Powstanie Styczniowe w pamięci pokoleń”, inauguruje w Krośnie obchody 150. rocznicy tego ważnego w dziejach naszej ojczyzny zrywu niepodległościowego. Inicjatorem i organizatorem ekspozycji są Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej i Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - Oddział w Krośnie.


Pamięć pokoleń to prezentowane na wystawie karty pocztowe o tematyce powstańczej, wydane głównie przed I wojną światową, archiwalne fotografie osób wpisane w karty historii Powstania Styczniowego, medale z wizerunkami dowódców, okolicznościowe monety, znaczki pocztowe, obligacje i pocztówkowe cykle rysunków Artura Grottgera wydane we Lwowie. Swoje zbiory użyczyli regionaliści, członkowie Stowarzyszenia – Marian Terlecki (karty pocztowe) i Zbigniew Więcek (medale, monety, znaczki pocztowe oraz pamiątki rodzinne), a także Andrzej Babinetz („Portret Dionizego Czachowskiego”, E. Musiał, „Śmierć Dionizego Czachowskiego pod Wierzchowiskami” St. E. Bodesa i kilkanaście książek o Powstaniu).

            Na planszach znalazły się m.in. karty pocztowe ilustrujące następujące zagadnienia: Powstanie Styczniowe, dowódcy bitwy, Weterani 1863/64, K.S Wolski z epizodów r. 1863, Powstanie w malarstwie, a także Region w powstaniu, na której oprócz fotografii dowódców, którzy poszli do powstania z Krosna i okolic (gen. Antoni  Jeziorański, płk. Wojciech Komorowski, kpt. Henryk Walter, Tytus Peszyński, por. August Korczak Gorayski, Robert Jan Dembowski, Antoni Feliks Jabłczyński, Ireneusz Załuski)  znalazły się artykuły na ten temat autorstwa Andrzeja Kosieka, Zdzisława Łopatkiewicza i Mariana Terleckiego zawarte w V tomie „Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu”. Mówiąc o cyklach Grottgera poświęconych powstaniu (Wojna, Polonia, Warszawa I i II, Lituania, Wieczory zimowe) podkreślił niezwykłą ekspresję i dramatyzm jego rysunków.

            Powstanie w medalierstwie, numizmatyce i filatelistyce prezentują zbiory Zbigniewa Więcka. Wśród medali najliczniejsze to te z wizerunkiem Romualda Traugutta, wybite  w kolejne rocznice Powstania, także jemu poświęcone znaczki pocztowe (w 100. rocznicę Powstania), są także wizerunki Ludwika Mierosławskiego, gen. Karola Kaczkowskiego, trzech dowódców Juliusza Tarnowskiego, Dionizego Czachowskiego i Ludwika Zwierzchowskiego. Wśród banknotów  między innymi obligacja tymczasowa Rządu Narodowego z 1863 r. i inne.

            Uwagę zwracają eksponaty związane z osobą Antoniego Konopki, herbu Nowina, powstańca, aktora, który wyreżyserował w Teatrze Fredreum w Przemyślu sztukę „Leci liście z drzewa” autorstwa Józefa Wiśniowskiego. Na wystawie znajduje się jego portret i afisz przedstawienia z 1924 r. Wśród pamiątek powstańczych znalazła się także fotografia biżuterii  z symbolami narodowymi i inne.

                                                                                                                      Wanda Belcik

Afisz do wystawy