Rozdziały - wystawa malarstwa Barbary Kasprzyckiej-Łosiak 10.11.2009-5.12.2009 - Salonik Artystyczny KBP


Barbara Kasprzycka – Łosiak ur. 1975 r. w Rzeszowie, w 1995 roku ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. T. Brzozowskiego w Krośnie, ze specjalizacją wykonawstwa wyrobów artystycznych ze skóry - formy użytkowe. W latach 1993-95 korzystała ze stypendium Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci w Warszawie w dziedzinie plastyki. W latach 1995-2000 studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa - Pracownia Technik Ściennych. Stypendystka Ministra Kultury (2003 r.). Ma za sobą kilka ważnych wystaw indywidualnych, w tym w Warszawie , Lublinie, Białymstoku, a także w regionie oraz udział w kilkunastu wystawach zbiorowych, w tym na Węgrzech. Jest laureatką konkursów i przeglądów plastyki.

Informator do wystawy